Design pro mobilní zařízení

Pokud jste se rozhodli nabídnout svým zákazníkům aplikaci nebo web optimalizovaný nejen pro desktop, ale také pro mobilní zařízení, můžete v současné době vybírat z různých variant.

Názory na to, zda je lepší mobilní nebo responsivní web a/nebo vlastní nativní aplikace, se různí. Každé řešení má své výhody i nevýhody, všechna se navíc dají vzájemně kombinovat a není tedy nutné zvolit si pouze jedno z nich. Optimalizaci obsahu pro různé platformy a rozlišení lze rozdělit do několika základních skupin:

Mobilní web

Jedná se, oproti klasickému desktop zobrazení na monitoru a s ovládáním pomocí myši, o variantu optimalizovaných webových stránek, které většinou obsahují nejčastěji hledané informace nebo služby. Mohou být zcela nezávislé na desktop verzi, a to jak obsahově, tak graficky. Zpravidla jsou dostupné na adrese m.vasedomena.cz, na kterou jsou zákazníci přistupující z mobilních zařízení automaticky přesměrováni.

Výhody

 • Mobilní web obsahuje podstatné informace nebo nabízí online služby optimalizované pro mobilní zařízení, které se ovládá palcem.
 • Je alternativou k nativní aplikaci.

Nevýhody

 • Vyšší náklady na přípravu a správu další verze webu.
 • Rychlost - delší doba načítání webového obsahu oproti nativní aplikaci.

Plně responsivní web

Responsivní web je vytvořen tak, aby se automaticky přizpůsobil velikosti a rozlišení displeje nezávisle na tom, zda je zobrazen na klasickém monitoru nebo v některém z mobilních zařízení, ať už se jedná o mobil nebo tablet. Responsivní web je většinou vytvořen jako identická varianta desktop verze přizpůsobená pro ovládání palcem.

Výhody

 • Nižší náklady spojené s vytvářením a správou více verzí webového řešení.
 • Nižší pořizovací cena oproti nativní aplikaci.

Nevýhody

 • Potřeba optimalizovat obsah celého webu nebo webové aplikace prostřednictvím níž je nabízena např. online služba.
 • Časově náročnější na vývoj a testování pro různá mobilní zařízení a různé platformy.

Nativní aplikace distribuovaná na některém z internetových portálů
(Apple Store, Google Play nebo Windows Store)

Nativní aplikace jsou vždy programovány na míru pro jednu konkrétní mobilní platformu s tím, že aplikace vytvořené pro jednotlivé platformy jsou vzájemně nepřenositelné. Mezi nejrozšířenější platformy se řadí mobilní zařízení od společnosti Apple s operačním systémem iOS, aplikace vytvořené pro operační systém Android od společnosti Google a mobilní zařízení využívající operační systém Windows od Microsoft. Ostatní platformy jsou v porovnání s výše zmíněnými zanedbatelné.

Výhody

 • Nativní aplikace bývají kromě rychlosti i uživatelsky nejpříjemnější.
 • Design nativních aplikací klade důraz na maximální relevanci, okamžité upoutání pozornosti a uspokojení tak, aby byl uživatel motivován k návratu a chvále.
 • Vlastní aplikace jsou trendy a významně podporují image společnosti.

Nevýhody

 • Vyšší náklady na vývoj.
 • Vyšší náklady na správu a průběžné aktualizace

Zmíněné výhody i nevýhody jednotlivých variant vedou k různým kombinacím. Aktuálním trendem je např. využití responsivní verze webových stránek i v rámci nativní aplikace nebo využití nativních prvků na webu. Hlavním důvodem těchto kombinací je, kromě optimalizace nákladů na vývoj a správu, zejména větší flexibilita při změnách nebo rozšiřování poskytovaných služeb.

Výběr vhodného řešení by měl vždy zohlednit nejen povahu služeb nabízených na internetu, ale realisticky posoudit i skutečnost, zda budou využívány koncovými zákazníky prostřednictvím mobilních zařízení.

Tisk
Our Technology Your Success